חוקרים יקרים,

אנו מזמינים אתכם להצטרף לתוכניות, פרוייקטים ויוזמות בשיתוף התעשיה.

בעלון זה תמצאו את  המידע אודות הקולות הקוראים העדכנים לחודש יולי 2019.

שלכם,

ד”ר צביקה בן-פורת, מנכ”ל

עלון חוקירם - יולי 2019