חוקרים יקרים,

לחוקרים, אנשי פיתוח וניהול, המונח פטנט אינו זר והם מודעים להכרח ברישומו, אך עם זאת, רבים מהם נוטים לעשות טעויות נפוצות בתהליך, מפאת חוסר הבנה בעולם המורכב הזה. בעוד שחלק מהטעויות ניתנות לתיקון, טעויות אחרות עלולות להיות גורליות ולהשפיע על ערכו העסקי של הפיתוח הטכנולוגי.

בעלון זה, מסביר ומפרט ליאור כהן, עורך פטנטים בקבוצת ריינהולד כהן העוסקת בקניין רוחני  (אחת מהפירמות שעובדות עם ביראד) כיצד להימנע מטעויות גורליות ברישום פטנט על הפיתוח שלכם.

זוהי כתבה שניה בסדרה של כתבות שנביא לכם בעלונים הבאים, שתעסוקנה ברישום של קניין רוחני (פטנטים, מדגמים, סימני מסחר ועוד) מתוך מטרה להנגיש לכם את המידע העדכני בתחום זה, לייעל את העבודה מול הצוותים המקצועיים של ביראד ולהימנע מטעויות קריטיות, כאמור.

אנו מקווים כי מידע זה יהיה שימושי עבורכם.

שלכם,

ד”ר צביקה בן-פורת, מנכ”ל

עלון חוקרים - יוני 2019