Birad's News For Researchers

חדשות ביראד – אפריל 2019

By Dr. Tsvika Ben-Porat | Apr 10, 2019

חוקרים יקרים, ביראד והאוניברסיטה רואים בכם החוקרים, את המשאב החשוב והמרכזי בפעילותינו ושותפים עיקריים בקידום הפעילות הכלכלית והאוניברסיטאית שלנו. אתר האינטרנט של ביראד מהווה את אחד ממשקי העבודה  שיסייעו בעבודתכם מולנו. האתר עודכן לאחרונה, מתוך חשיבה אסטרטגית לייצר עמכם תקשורת דו כיוונית ושיח ישיר ומיטיב, מחוברות עם חווית עבודה ושירות טובה יותר וניהול מידע נגיש […] Read More

חדשות ביראד – פברואר 2019

By Dr. Tsvika Ben-Porat | Feb 4, 2019

חוקרים יקרים, אנו מסתכלים קדימה, מתוך מחויבות לפעול ללא ליאות לשיפור מתמיד ולהתחדשות של סל השירותים הניתנים בביראד. אנו יודעים בביטחון כי יש לנו את התשתיות המתאימות – הפיזיות והאנושיות, להגשים זאת ולאפשר לכם החוקרים את ההזדמנויות להתנסות בשת”פ עם התעשייה. שימו לב—מתקרב מועד ההגשות לתוכניות מחקר מטעם רשות החדשנות לתוכניות: קמי”ן ונופר. בעלון זה […] Read More

חדשות ביראד – ינואר 2019

By Dr. Tsvika Ben-Porat | Jan 9, 2019

חוקרים יקרים, ביראד מתאימה את עצמה לסביבת העסקים הדינאמית, ונערכת לשנת 2019 לקראת הגדלת הפעילות בכל תחומי התמחותה. בין היתר, הרחבת הפעילות בתחומי מדעי הרוח והחברה, ניהול שירותי ייעוץ של חוקרי האוניברסיטה, פיתוח מערכי שיווק, הקמת קרן השקעות ועוד. מקצועיות בארגון הופכת להיות קריטית לתפקוד החברה ברמה האסטרטגית על כל רבדיה, דבר אשר חייב למנות […] Read More

חדשות ביראד – דצמבר 2018

By Dr. Tsvika Ben-Porat | Dec 5, 2018

חוקרים יקרים, שנה חלפה מאז הוצאנו את העלון החודשי לחוקרים, במהלכה למדנו להכיר אתכם, להקשיב לבקשותיכם בניסיון להניעכם להצטרף לפרויקטים וליוזמות שמגיעות לפתחינו מהתעשייה. צוות ביראד משקיע את כל מרצו בניסיון להביא למסחור הידע של חוקרי האוניברסיטה, תוך בחינה מדוקדקת של כל הפניות שמגיעות אלינו מכם. המפגשים האישיים אתכם נותנים לנו הזדמנות לעצור ולחשוב על […] Read More

חדשות ביראד – נובמבר 2018

By Dr. Tsvika Ben-Porat | Nov 11, 2018

חוקרים יקרים, נכנסנו לשגרה עם אנרגיות של שנה חדשה. החודש התבשרנו כי שלושה מאגדי מגנ”ט: מאגד GenPro לפיתוח מעבד גנרי, מאגד השבבים הישראלי MDM-Multi Dimensional Metrology לפיתוח מערכת הדמיה בעזרת קרני רנטגן לא קוהרנטיים ברזולוציה ננומטרית  ומאגד HERON  – Next Generation Cellular Network  לפיתוח טכנולוגיות גנריות ואבני דרך הדרושים למתן מענה לנפחי התעבורה החזויים תוך […] Read More

חדשות ביראד – אוקטובר 2018

By Yoast | Oct 2, 2018

חוקרים יקרים, חגי תשרי מאחורינו ושנה חדשה לפתחנו. אנו עושים את המירב והמיטב על מנת לשלוח לכם אחת לחודש במרוכז את ה”קולות קוראים”, זאת על מנת לאפשר לכם לבחון את הבקשות ולהקל עליכם באיתור כל האינפורמציה הנדרשת עבורם. אנו מבקשים מכם להקדיש כמה דקות לפתיחת העלון ולקריאתו. הירתמותכם ליוזמות ותוכניות עם רשות החדשנות והתעשייה חשובה […] Read More