Birad's News For Researchers

חדשות ביראד – יולי 2019

חדשות ביראד – יולי 2019

By Merav Burstein | Jul 7, 2019

חוקרים יקרים, אנו מזמינים אתכם להצטרף לתוכניות, פרוייקטים ויוזמות בשיתוף התעשיה. בעלון זה תמצאו את  המידע אודות הקולות הקוראים העדכנים לחודש יולי 2019. שלכם, ד”ר צביקה בן-פורת, מנכ”ל

Read More
חדשות ביראד - יוני 2019

חדשות ביראד – יוני 2019

By Dr. Tsvika Ben-Porat | Jun 2, 2019

חוקרים יקרים, לחוקרים, אנשי פיתוח וניהול, המונח פטנט אינו זר והם מודעים להכרח ברישומו, אך עם זאת, רבים מהם נוטים לעשות טעויות נפוצות בתהליך, מפאת חוסר הבנה בעולם המורכב הזה. בעוד שחלק מהטעויות ניתנות לתיקון, טעויות אחרות עלולות להיות גורליות ולהשפיע על ערכו העסקי של הפיתוח הטכנולוגי. בעלון זה, מסביר ומפרט ליאור כהן, עורך פטנטים […] Read More

חדשות ביראד – מאי 2019

חדשות ביראד – מאי 2019

By Dr. Tsvika Ben-Porat | May 7, 2019

חוקרים יקרים, לאחר חופשת הפסח הקצרה והמרעננת חזרנו לשגרה במלוא המרץ. אני, יחד עם עובדי החברה פועלים כל העת על מנת לסייע לכם החוקרים, השותפים שלנו. החל בניהול מו”מ עם חברות ומשקיעים, טיפוח קשרים עם קולגות בחברות יישום מקבילות, השתתפות בימי עיון וכנסים מקצועיים וכלה בניהול הבירוקרטיה וטיפול בטופסולוגיה בהתקשרויות מול גופים ממשלתיים ופרטיים. אתם […] Read More

גלויה - מרץ 2019

חדשות ביראד – אפריל 2019

By Dr. Tsvika Ben-Porat | Apr 10, 2019

חוקרים יקרים, ביראד והאוניברסיטה רואים בכם החוקרים, את המשאב החשוב והמרכזי בפעילותינו ושותפים עיקריים בקידום הפעילות הכלכלית והאוניברסיטאית שלנו. אתר האינטרנט של ביראד מהווה את אחד ממשקי העבודה  שיסייעו בעבודתכם מולנו. האתר עודכן לאחרונה, מתוך חשיבה אסטרטגית לייצר עמכם תקשורת דו כיוונית ושיח ישיר ומיטיב, מחוברות עם חווית עבודה ושירות טובה יותר וניהול מידע נגיש […] Read More

חדשות ביראד – פברואר 2019

By Dr. Tsvika Ben-Porat | Feb 4, 2019

חוקרים יקרים, אנו מסתכלים קדימה, מתוך מחויבות לפעול ללא ליאות לשיפור מתמיד ולהתחדשות של סל השירותים הניתנים בביראד. אנו יודעים בביטחון כי יש לנו את התשתיות המתאימות – הפיזיות והאנושיות, להגשים זאת ולאפשר לכם החוקרים את ההזדמנויות להתנסות בשת”פ עם התעשייה. שימו לב—מתקרב מועד ההגשות לתוכניות מחקר מטעם רשות החדשנות לתוכניות: קמי”ן ונופר. בעלון זה […] Read More

גלויה - עלון חוקרים ינואר 2019

חדשות ביראד – ינואר 2019

By Dr. Tsvika Ben-Porat | Jan 9, 2019

חוקרים יקרים, ביראד מתאימה את עצמה לסביבת העסקים הדינאמית, ונערכת לשנת 2019 לקראת הגדלת הפעילות בכל תחומי התמחותה. בין היתר, הרחבת הפעילות בתחומי מדעי הרוח והחברה, ניהול שירותי ייעוץ של חוקרי האוניברסיטה, פיתוח מערכי שיווק, הקמת קרן השקעות ועוד. מקצועיות בארגון הופכת להיות קריטית לתפקוד החברה ברמה האסטרטגית על כל רבדיה, דבר אשר חייב למנות […] Read More