Birad's News For Researchers

חדשות ביראד – נובמבר 2018

By Dr. Tsvika Ben-Porat | Nov 11, 2018

חוקרים יקרים, נכנסנו לשגרה עם אנרגיות של שנה חדשה. החודש התבשרנו כי שלושה מאגדי מגנ”ט: מאגד GenPro לפיתוח מעבד גנרי, מאגד השבבים הישראלי MDM-Multi Dimensional Metrology לפיתוח מערכת הדמיה בעזרת קרני רנטגן לא קוהרנטיים ברזולוציה ננומטרית  ומאגד HERON  – Next Generation Cellular Network  לפיתוח טכנולוגיות גנריות ואבני דרך הדרושים למתן מענה לנפחי התעבורה החזויים תוך […] Read More

חדשות ביראד – אוקטובר 2018

By Yoast | Oct 2, 2018

חוקרים יקרים, חגי תשרי מאחורינו ושנה חדשה לפתחנו. אנו עושים את המירב והמיטב על מנת לשלוח לכם אחת לחודש במרוכז את ה”קולות קוראים”, זאת על מנת לאפשר לכם לבחון את הבקשות ולהקל עליכם באיתור כל האינפורמציה הנדרשת עבורם. אנו מבקשים מכם להקדיש כמה דקות לפתיחת העלון ולקריאתו. הירתמותכם ליוזמות ותוכניות עם רשות החדשנות והתעשייה חשובה […] Read More

חדשות ביראד – ספטמבר 2018

By Dr. Tsvika Ben-Porat | Sep 2, 2018

חוקרים יקרים, עלון מספר תשע! בהחלט ציון דרך, לפחות לגבינו- חברת ביראד, ומקווים שגם עבורכם – החוקרים. למותר לציין כי באמצעות העלון אנו מרכזים עבור החוקרים את כל הידע שנצבר ושנוצר לאחרונה. יתר על כן, פרסום העלון באתר ביראד מאפשר איתור של מידע בנוגע לכל הקולות קוראים והפניות השונות שנעשו על ידי החברות/ התעשייה לאורך […] Read More

חדשות ביראד – אוגוסט 2018

By pwsadmin | Aug 7, 2018

חוקרים יקרים, למרות החום , והחופש הגדול – גם החודש אנחנו מביאים לכם מידע עדכני על ההזדמנויות מרשות החדשנות. גם בגיליון זה  אנו מצרפים לכם את ה”קולות קוראים” של החברות וגופי תעשיה במטרה לבדוק היתכנות של שת”פ פוריים ומניבים עימם. ביראד היא הגשר שלכם לתעשייה, ואנחנו פה כדי לעזור ולסייע לכם! בהזדמנות זו ברצוני לאחל […] Read More

חדשות ביראד – יולי 2018

By Dr. Tsvika Ben-Porat | Jul 11, 2018

חוקרים יקרים, קידום המחקר בישראל ועידודו נעשה בחלק מהמקרים על ידי  צירוף חוקרים מהאקדמיה לפרויקטים מטעם “הרשות לחדשנות”, רשות ממשלתית שמתקצבת פרויקטי מחקר במגוון מסלולים ואפשרויות. יחד עם זאת, חלק לא מבוטל מהיוזמות מגיע לפתחנו על ידי פניות ישירות מחברות בארץ ובחו”ל, אם זה במפגשים  ‘פנים-אל פנים’ עם נציגיהן בכנסים מקצועיים ובתערוכות או בפניות ישירות […] Read More

חדשות ביראד – יוני 2018

By Dr. Tsvika Ben-Porat | Jun 9, 2018

חוקרים יקרים, לאחרונה הגדלנו את מערך הפיתוח העסקי, עבורכם החוקרים, עם ד”ר איריס האס  שהצטרפה  לד”ר פרנסיס שליט, סמנכ”לית פיתוח עסקי לתחום מדעי החיים והכימיה ומר נתי פישר, סמנכ”ל פיתוח עסקי לתחום המדעים המדויקים ומדעי המחשב. צוות הפיתוח העסקי ואנוכי שוקדים על בניית אסטרטגיה עסקית ארוכת טווח הכוללת מגוון טכניקות למימושן. החל מביצוע מחקרי שוק ואיסוף […] Read More