Birad's News For Researchers

הרשם לגיליון החדשות לחוקרים של חברת ביראד

By Dr. Tsvika Ben-Porat | Jan 7, 2018

הרשם עוד היום לגיליון החדשות לחוקרים של חברת ביראד . ביראד היא חברה בבעלות מלאה של אוניברסיטת בר-אילן האחראית על מסחור הטכנולוגיות החדשניות, אותן ממציאים חוקרי האוניברסיטה. החברה מעודדת מדענים לקדם את מחקריהם ולהרחיב אותם בכיוון של מיזמים יישומיים ותעשייתיים. לפרטים נוספים ולרישום : לחץ על – Read More להרשמה : לחץ כאן

Read More

גיליון החדשות הראשון לחוקרים של חברת ביראד – ינואר 2018

By Dr. Tsvika Ben-Porat | Jan 6, 2018

חוקר/ת יקר/ה, אני מתכבד להגיש לכם את גיליון החדשות הראשון לחוקרים של חברת ביראד – חברה למחקר ופיתוח בע”מ של אוניברסיטת בר-אילן. ביראד היא חברה בבעלות מלאה של אוניברסיטת בר-אילן האחראית על מסחור הטכנולוגיות החדשניות, אותן ממציאים חוקרי האוניברסיטה. החברה מעודדת מדענים לקדם את מחקריהם ולהרחיב אותם בכיוון של מיזמים יישומיים ותעשייתיים. עם כניסתי לתפקיד […] Read More