From The Press

דה מרקר - לוגו

המטרה – למקסם את הפוטנציאל היישומי של המחקר האוניברסיטאי

By Merav Burstein | 27 November 2017

המטרה – למקסם את הפוטנציאל היישומי של המחקר האוניברסיטאי חברת BIRAD, האחראית הבלעדית למסחור הידע והטנולוגיות שמקורם באוניברסיטה בר-אילן, פועלת להעמיק את הקשרים עם גורמים בתעשייה ועם אנשי האקדמיה, תוך חילופי ידע ומומחיות בין האקדמיה לבין המגזר העסקי. כתבה בעיתון הארץ 27.11.17

Read More
Israel Hayom - Logo

דבק במטרה

By Merav Burstein | 27 November 2017

ניטור של פעימות לב, לחץ דם וקצב נשימה – והכל באמצעות מדבקה על בגד ששורדת כביסה וגם גיהוץ • פרופ’ זאב זלבסקי, שעובד על הפטנט זה 4 שנים, נמצא רגע לפני הגשמת השאיפה • החזון: מדבקה לכל בגד פרופ’ זאב זלבסקי – דבק במטרה27.11.17 לקריאה נוספת

Read More