המטרה – למקסם את הפוטנציאל היישומי של המחקר האוניברסיטאי

חברת BIRAD, האחראית הבלעדית למסחור הידע והטנולוגיות שמקורם באוניברסיטה בר-אילן, פועלת להעמיק את הקשרים עם גורמים בתעשייה ועם אנשי האקדמיה, תוך חילופי ידע ומומחיות בין האקדמיה לבין המגזר העסקי.

כתבה בעיתון הארץ 27.11.17

03 בירד